Saradnja sa terapeutima drugih modaliteta

Jedan od načina na koji se koristi DBT jeste kombinovanje treninga veština sa individualnom terapijom iz drugih terapijskih modaliteta. U ovom slučaju, individualni terapeut je onaj koji je primarni, odgovoran za klijenta i zadužen za planiranje njegovog tretmana. Primarni terapeut je, takođe, odgovoran za podršku u krizi.

​Kao dodatak primarnoj terapiji, klijent se priključuje treningu za učenje DBT veština (u grupi ili individualno). DBT treneri su obučeni terapeuti, ali ovde imaju isključivo edukativnu ulogu

​Kombinacija treninga veština sa individualnom terapijom bilo kog modaliteta pokazala se kao efikasan način da se poboljšaju rezultati terapijskog rada kod klijenata koji imaju probleme sa emocionalnom disregulacijom ili im nedostaju neke od konkretnih veština.

​Ukoliko želite da uputite svog klijenta na DBT trening veština, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo vas uputili u proceduru: info@dbtcentar.rs