O nama

Karolina Vörös je diplomirani psiholog, psihodramski psihoterapeut, individualni i grupni shema terapeut pod supervizijom.
Radi sa adolescentima i odraslima, pretežno u domenu emocionalnih i psihosomatskih teškoća.

Preferira grupni rad (terapijska i/ili trening grupa) gde se gradi lekovita atmosfera podrške, prihvatanja i pripadanja svakog od članova, kao i povezivanje na dubljem nivou.
Inspirišu je saradnja i kreativni potencijal u timskom radu, te se bavi organizacijom i umrežavanjem u psihoterapiji

Radi u Beogradu.

Mr Milja Krivokuća je magistar psiholoških nauka i REBT psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom u savetodavno-psihoterapijskom radu i psihodijagnostici. Polazeći od toga da je svaka osoba vrednost po sebi i da iziskuje individualni pristup, a ne samo orijentaciju na problem, u radu integriše i druge tehnike kao pomoć osobi da sama nauči kako da upravlja svojim emocijama, mislima i ponašanjem uz poštovanje klijentove lične životne filozofije i ciljeva.

Radi u Beogradu.

Ksenija Roganović je diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, psihodramske psihoterapije. Edukuje se i usavršava u oblasti shema terapije, EMDR-a, terapije posvećenosti i prihvatanja ACT-a, kao i psihološke i neuropsihološke dijagnostike i procene ličnosti.

Koristi različite tehnike u psihoterapijskoj praksi, neguje otvoren pristup u atmosferi sigurnosti i prihvatanja. Direktan odnos sa ljudima sagledava kao svoj životni poziv i smisao.

Radi u Beogradu.

Jelena Zulević, MSc, je klinički psiholog i sertifikovana psihoterapeutkinja (konstruktivistička psihoterapija i EMDR).

Iskustvo je sticala radeći u zdravstvenim institucijama, nevladinom sektoru i privatnoj praksi. Autorka je nekoliko akreditovanih treninga za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalnog rada, koordinirala i supervizirala projekte vezane za psihologiju u zajednici u našoj i zemljama u okruženju.

Radi u Beogradu.

Dr Vladimir Mušicki, konstruktivistički psihoterapeut i psiholog, sa fokusom na narativnoj psihoterapiji i tehnikama pune svesnosti (mindfulness). Zainteresovan za treći talas kognitivno-bihejvioralnih pristupa, pogotovo ACT i DBT, kao i integrativne pristupe u psihoterapiji. Nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Psihoterapeut sa 14 godina terapijskog iskustva. Perspektiva iz koje polazi podrazumeva humanistički pristup u radu sa ljudima, autentičan odnos između klijenta i terapeuta, neposredan kontakt u rešavanju problema i fokus na ličnom razvoju.

Radi u Beogradu.

Nina Racić je diplomirani psiholog i integrativni psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. U svom radu koristi tehnike različitih psihoterapijskih pravaca i edukovala se iz oblasti transaksione analize, geštalt psihoterapije i kognitivno bihejvioralne terapije sa adolescentima.

Radi sa odraslima i adolescentima, a višegodišnje iskustvo je sticala u nevladinom sektoru. U radu joj je važno da se klijenti osećaju podržano i sigurno i neguje važnost odnosa između klijenta i psihoterapeuta.

Radi u Novom Sadu.

Aleksandra Savić je diplomirani defektolog u oblasti bolesti zavisnosti. Radno iskustvo je sticala u zdravstvenim ustanovama i nevladinom sektoru. Edukuje se u oblasti transakcione analize i dijalektičko-bihejvioralne terapije.

Duboko veruje da terapija nudi siguran prostor u kom klijent i terapeut mogu da komuniciraju, dele sadržaje, uče jedan od drugog i razvijaju se kao pojedinci. 
Radi u Novom Sadu.

Marijana Vasilijević je diplomirani pedagog, i integrativni dečiji psihoterapeut.  Radi kao stručni saradnik- pedagog u  srednjim i osnovnim školama  poslednjih 18 godina a psihoterapijom se bavi poslednjih 7. 

Autor je i realizator različitih radionica i predavanja na temu mentalnog zdravlja.  Najviše radi sa decom  starijeg predškolskog, školskog uzrasta, adolescentima kao i njihovim roditeljima.  U radu se orijentiše na potencijale koji postoje kod osobe sa kojom radi, njihovo prepoznavanje i realizaciju.

Radi u Subotici.

Mr Zorica Knežević je master psiholog i integrativni psihoterapeut.  Nosilac je nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju (EAP). Radi na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao asistent na predmetima iz oblasti savetovanja i psihoterapije. Takođe, u privatnoj praksi radi sa klijentima individualno i grupno.

Teme koje je posebno inspirišu u radu sa klijentima su poremećaji ishrane, emocionalna regulacija, rad sa stidom, rad na kreiranju dobrih međuljudskih odnosa i zadovoljstva životom.

Radi u Novom Sadu.