Mindfulness

Mindfulness vežbe (vežbe pune svesnosti) se podučavaju tokom celokupnog treninga veština jer se radi o složenoj mentalnoj sposobnosti koju je potrebno stalno uvežbavati kako bi se postepeno izgradila i učvrstila. U toku redovnog vežbanja osnažuje se kapacitet za namerno usmeravanje pažnje sa fokusom bivanja u sadašnjem trenutku, na prihvatajući (a ne osuđujuć) način.

Mindfulness osnažuje naš potencijal da oblikujemo sebe i svet oko nas, da donosimo odgovornije odluke i zdravije izbore

Uz pomoć ove veštine postiže se mnogo korisnih stvari: usmeravanje pažnje na disanje dovodi do veće povezanosti sa telom; kroz izgradnju kapaciteta meta-pozicije odnosno pozicije unutrašnjeg svedoka uči se pozicija radoznalog posmatrača sopstvenih misaonih i emotivnih procesa; kroz negovanje saosećajnijeg odnosa prema sebi, dolazi i do promene u odnosu osobe prema drugima. Vežbanjem mindfulness-a postiže se dijalektički balans tako što se razvija prihvatanje unutrašnjih procesa i spoljašnjih dešavanja, a kroz to i spremnost za autentičnije promene. Redovno vežbanje osnažuje potencijal osoba da oblikujeu sebe i svet oko njih, kao i da donose odgovornije odluke i zdravije izbore za sebe.