Emocionalna regulacija

Emocionalna regulacija se može definisati kao sposobnost kontrole ili uticaja na to koje emocije doživljavamo, kada i kako ih doživljavamo i izražavamo. Ovaj skup veština pomaže da bolje razumemo funkciju emocija (šta nam govore o specifičnoj situaciji u kojoj se nalazimo), na koje akcije/ponašanja nas određene emocije usmeravaju, kao i kada bi trebalo da obratimo pažnju ili da se odupremo porivima koji su sa njima povezani.

Emocije nam pomažu da komuniciramo sa drugima i sa sobom, te usmeravaju i motivišu naše akcije.

Sve što se uči i vežba u ovom modulu orijentisano je na promenu, ali kao i kod modula poput veština interpersonalne efikasnosti ili tolerancije distresa, podrazumeva upotrebu osnovnih veština pune svesnosti (mindfulness-a)—blagu neosuđujuću distancu prema sopstvenim emocijama i njihov opis.

DBT prepoznaje tri osnovne funkcije emocija: komunikacija i uticaj na druge, organizacija i motivacija akcije, komunikacija sa sobom.

Specifične tehnike i veštine su grupisane u četiri segmenta: razumevanje i imenovanje emocija, promena neželjenih emocija, smanjivanje ranjivosti emocionalnog uma i upravljanje ekstremnim emocijama.

Teškoće u regulaciji emocija leže u korenu mnogih mentalnih problema i disfunkcionalnih ponašanja. Zapravo, mnoga takva ponašanja predstavljaju pokušaje emocionalne regulacije, koji se završavaju tako što donosi više štete nego koristi, nanoseći mnogo patnje i bola.

Učeći veštine emocionalne regulacije, osoba može da nauči da bolje uoči i razume teške emocije, smanji emocionalnu ranjivost, kao i da poveća svoju psihološku otpornost i kapacitet da uspešno prevlada životne krize.

Važan aspekt ovih veština je to što se negativne emocije ne posmatraju kao loše same po sebi i nešto što bi trebalo izbegavati po svaku cenu—naprotiv, one su sastavni deo života i svi možemo naučiti kako da ih prihvatimo i pustimo da teku svojim tokom, jer tada one ne mogu da nas kontrolišu. Na taj način, učimo kako da upravljamo emocijama umesto da one upravljaju nama, smanjujemo ranjivost i stvaramo pozitivna emocionalna iskustva.