Kategorije
Uncategorized

Kako smo nastali – istorija DBT-a u Srbiji

DBT treninigne veština za grupe adolescenata sa simptomima samopovređivanja/suicidalnim ponašanjemje, kod nas je prvo počela da izvodi grupa terapeuta iz Centra za lični razvoj Spektrum iz Subotice, pod supervizijom Petera Haworth-a: Milana Jovićević Vukelić, Nina Racić, Marijana Vasilijević i Karolina Vörös. Iz ove grupe, kolege su kasnije zasnovale zasebne timove u nekoliko gradova: Karolina u […]

Kategorije
Uncategorized

Samopovređivanje kao maladaptivni način regulisanja emocija

Svako od nas se na različit način nosi sa bolnim emocionalnim iskustvima. Neka ponašanja tj. obrasci ponašanja i razmišljanja koja razvijamo kako bi se „odbranili“ od neprijatnih emocija, misli i ponašanja iako imaju jasnu svrhu zapravo predstavljaju nezdrav i štetan način adaptacije. Jedan od takvih obrazaca ponašanja je i samopovređivanje. Samopovređivanje je namerno nanošenje povreda […]

Kategorije
Uncategorized

Biosocijalna teorija emocionalne disregulacije

Biosocijalna teorija u DBT-u je osnovna teorija koja objašnjava kako simptomi nastaju i kako se problemi nastavljaju (održavaju), ne samo kod ljudi kojima je dijagnostikovan granični poremećaj ličnosti, već i kod ljudi sa različitim problemima, stanjima i trpnjama. Tokom formulacije ove teorije, Marša je kao zadatak sebi postavila razvijanje takve teorija koja nije osuđujuća, već […]