Kategorije
Uncategorized

Biosocijalna teorija emocionalne disregulacije

Biosocijalna teorija u DBT-u je osnovna teorija koja objašnjava kako simptomi nastaju i kako se problemi nastavljaju (održavaju), ne samo kod ljudi kojima je dijagnostikovan granični poremećaj ličnosti, već i kod ljudi sa različitim problemima, stanjima i trpnjama. Tokom formulacije ove teorije, Marša je kao zadatak sebi postavila razvijanje takve teorija koja nije osuđujuća, već […]