Kategorije
Uncategorized

Kako smo nastali – istorija DBT-a u Srbiji

DBT treninigne veština za grupe adolescenata sa simptomima samopovređivanja/suicidalnim ponašanjemje, kod nas je prvo počela da izvodi grupa terapeuta iz Centra za lični razvoj Spektrum iz Subotice, pod supervizijom Petera Haworth-a: Milana Jovićević Vukelić, Nina Racić, Marijana Vasilijević i Karolina Vörös. Iz ove grupe, kolege su kasnije zasnovale zasebne timove u nekoliko gradova: Karolina u […]