Kategorije
Uncategorized

Kako smo nastali – istorija DBT-a u Srbiji

DBT treninigne veština za grupe adolescenata sa simptomima samopovređivanja/suicidalnim ponašanjemje, kod nas je prvo počela da izvodi grupa terapeuta iz Centra za lični razvoj Spektrum iz Subotice, pod supervizijom Petera Haworth-a: Milana Jovićević Vukelić, Nina Racić, Marijana Vasilijević i Karolina Vörös. Iz ove grupe, kolege su kasnije zasnovale zasebne timove u nekoliko gradova: Karolina u Beogradu, Nina u Novom Sadu i Marijana u Subotici.


Karolina Vörös je, na 23. Evropskom kongresu psihoterapeuta 2018. godine, u Beogradu, izvestila kolege o iskustvima i integraciji DBT modaliteta u psihoterapijski rad, izlaganjem pod nazivom:
„Pilot tretman: integrativna dijalektičko bihejvioralna terapija u radu sa adolescentima sa NSSI“.

Na tom kongresu smo se povezali i započeli saradnju i planove za budući centar.

Od 2019. godine, započeli smo (Jelena Zulević, Karolina Vörös) praksu kombinovanja individualnih DBT treninga sa terapijama drugih modeliteta u savetovalištu Eksploratorijum, u Beogradu.

Krajem te godine, kreirana je i prva studijska grupa u Beogradu (Milja Krivokuća, Vladimir Mušicki, Ksenija Roganović, Jelena Zulević i Karolina Vörös) na kojoj smo samostalno proučavali i diskutovali originalne tekstove, nastavili sa prevođenjem i započeli sa formalnom registracijom, edukacijom i akreditacijom centra, u saradnji sa trening institutom Marše Linehan iz SAD-a, Behavioral Tech .

Tokom čitave „pandemijske“, 2020. godine, redovno smo održavali online sastanke tokom policijskog časa i intenzivno radili samostalno i kao grupa. Stoga možemo reći da je DBT i kod nas nastao tokom drugačije, globalne, krize, kao pokušaj odgovora i način suočavanja sa njom. Ovaj period smo, kao tim, iskoristili da unapredimo i isprobamo veštine, iskoristimo grupu kao vid lične i profesionalne podrške, da se povežemo da kolegama iz inostranstva i detaljnije osmislimo kako da ovaj pristup prilagodimo uslovima naše sredine.

Planiramo da, u narednom periodu, započnemo sa osnivanjem više grupa za usvajanje DBT veština (uživo i online), da intenziviramo promociju i upoznavanje naše javnosti sa ovim pristupom, kao i da se povežemo sa kolegama psihoterapeutima zainteresovanim za uključivanje u naš rad, sa ciljem da zasnujemo DBT timove i u drugim gradovima Srbije i regiona.

U mnogim zemljama, DBT treninzi veština se sprovode u okviru tretmana na velikim klinikama i samim tim su dostupni većem broju ljudi. U našoj sredini je bilo nekih pokušaja integracije, ali nikada nije sproveden čitav proces koji se preporučuje zarad najboljih rezultata. Trenutno, DBT je vezan za i dostupan jedino u privatnoj praksi – članove DBT timova zapravo čine terapeuti (psiholozi i psihijatri) koji rade u nezavisnim privatnim praksama. Zbog toga je, nažalost, ovaj efikasan tretman dostupan daleko manjem broju klijenata. Nadamo se i planiramo da ćemo procesom sertifikacije i edukacije novih terapeuta ovo promeniti te uspeti u tome da DBT, u narednim godinama, učinimo šire dostupnim – kako u privatnoj praksi tako i u državnim institucijama za mentalno zdravlje.