DBT centar

Centar za dijalektičko-bihejvioralnu terapiju

Dijalektičko-bihejvioralna terapija je deo trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija. Sastoji od individualne psihoterapije, treninga veština i telefonskih konsultacija (koučinga) između seansi.

Radikalnim prihvatanjem do radikalne promene